PAT do Grao en Bioloxía

O PAT é o instrumento a través do cal se deseña o contido e execútanse as distintas accións relativas á titoría do estudantado matriculado na titulación.

O PAT que se desenvolve na Facultade de Bioloxía ofrece apoio continuo ao estudantado no plano académico, persoal e pre-profesional, facilitando a súa adaptación ao sistema universitario, orientándoos e motivándoos durante os seus estudos, e contribuíndo á súa formación para o desempeño da profesión. O PAT trata así de dar coherencia a un dos principios polos que aposta a Facultade de Bioloxía: contribuir á formación integral do estudantado e á plena adquisición das competencias do título.

PAT 2023/2024

Actividades do PAT

 

BIOPAT

Aplicación para titores do PAT

 

PAT nos estudos de posgrao

Todas as titulacións de máster adscritas ao centro desenvolven plans de acción titorial có obxectivo de dar apoio e orientación ao estudantado matriculado.

As características específicas dos sistemas de acción titorial das titulacións de máster poden consultarse nas páxinas web de cada título:

 

Coordinación do PAT

Mercedes Gallardo Medina
+34 986 812 597
medina@uvigo.es
Mª Fuencisla Mariño Callejo
+34 986 812 580
mmarino@uvigo.es