A misión do título é formar profesionais capaces de desenvolver o seu traballo nos ámbitos da orientación e o ensino.
Este máster é un título oficial que habilita para o exercicio das profesións de mestre de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas.

Páxina web do título

 

Información de interese

  • Prazas: 280 (20 na rama CC exp.)
  • Tipo de ensino: presencial
  • Periodicidade da oferta: anual
  • Duración: 60 créditos ECTS

 

Coordinación

Josefina Garrido González
+34 986 812 581
jgarrido@uvigo.es

Administrativa

Cristina Batlle
+34 986 818 667
mastersecundaria@uvigo.es

Matrícula

Área de estudos de posgrao
+34 986 812 532
areaposgraocc@uvigo.es