Benvido á web oficial da Facultade de Bioloxía

Nesta páxina web poderás atopar toda a información relativa ás titulacións que oferta a Facultade de Bioloxía da Universidade de Vigo, así como aquela referente a actividades e eventos organizados polo centro e moitos enlaces de interese

 
Se tés interese en estudar a titulación de Grao en Bioloxía, éste é o teu lugar. A web amosarache todas as vantaxes de estudar esta titulación na Universidade de Vigo. Tamén poderás consultar a extensa oferta de títulos de máster do noso centro.

Se xa es estudante da nosa facultade, esta plataforma darache acceso a toda a información que buscas relativa a plans de estudo, guías docentes, horarios, exames, plataformas docentes, plan de acción titorial,…

Se xa tés rematados os teus estudos, poderás usar esta plataforma como punto de acceso a información da profesión e como lugar de encontro entre todos os egresados.

Calquera suxerencia para mellorar tanto o contido como a consulta desta web, será sempre benvida.

 

O equipo decanal