Inicio

Centro certificado Fides-Audit

Novo Grao en Bioloxía

O curso 2021/2022 arranca cun plano de estudos renovado, máis especializado e coa posibilidade de graduarse con mención.

 

Validacións no SUG

Táboas de recoñecementos directos entre as materias de Formación Básica e materias Obrigatorias das titulacións de Grao en Bioloxía nas universidades do Sistema Universitario de Galicia

 

Grao en Bioloxía

Grao en Bioloxía

O Grao en Bioloxía é unha titulación adaptada ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), que da continuidade aos anteriores estudos de Licenciatura que formaron parte da Facultade de Bioloxía dende a súa creación. Polo tanto, ao igual que na Licenciatura, o obxectivo principal do Grao en Bioloxía é formar biólogos con capacidade para comprender o funcionamento e o comportamento dos seres vivos, a súa orixe e evolución, e a súa relación co medio que os rodea.

Ademais da formación básica que calquera biólogo debe posuír, o Grao en Bioloxía inclúe un módulo profesionalizante con orientacións específicas nas que se adquiren competencias para a aplicación dos coñecementos biolóxicos aos campos de sanidade, industria e sistemas produtivos, novas tecnoloxías e medio ambiente.

Máis información