Inicio

Plan de Prevención COVID-19

Plan de Prevención e Control sanitario fronte á COVID-19 para o curso 2020/2021

 

Nova normalidade

Volta á actividade presencial

 

Matrícula en estudos de grao 2020/2021

 
 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

Validacións no SUG

Táboas de recoñecementos directos entre as materias de Formación Básica e materias Obrigatorias das titulacións de Grao en Bioloxía nas universidades do Sistema Universitario de Galicia

 

Grao en Bioloxía

Grao en Bioloxía

O Grao en Bioloxía é unha titulación adaptada ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), que da continuidade aos anteriores estudos de Licenciatura que formaron parte da Facultade de Bioloxía dende a súa creación. Polo tanto, ao igual que na Licenciatura, o obxectivo principal do Grao en Bioloxía é formar biólogos con capacidade para comprender o funcionamento e o comportamento dos seres vivos, a súa orixe e evolución, e a súa relación co medio que os rodea.

Ademais da formación básica que calquera biólogo debe posuír, o Grao en Bioloxía inclúe un módulo profesionalizante con orientacións específicas nas que se adquiren competencias para a aplicación dos coñecementos biolóxicos aos campos de sanidade, industria e sistemas produtivos, novas tecnoloxías e medio ambiente.

Máis información