Materia ECTS Carácter Curso Sem.
Evolución 6 OB
Solo, medio acuático e clima 6 OB
Técnicas básicas de laboratorio 6 OB
Técnicas básicas de campo 6 OB
Ferramentas informáticas en Bioloxía 6 OB
Física dos procesos biolóxicos 6 OB
Xeoloxía 6 OB
Matemáticas aplicadas á bioloxía 6 OB
Química aplicada á bioloxía 6 OB
Bioestatística 6 OB
Materia ECTS Carácter Curso Sem.
Bioquímica I 6 OB
Bioquímica II 6 OB
Botánica I: Algas e fungos 6 OB
Botánica II: Arquegoniadas 6 OB
Citoloxía e Histoloxía animal e vexetal I 6 OB
Citoloxía e Histoloxía animal e vexetal II 6 OB
Microbioloxía I 6 OB
Microbioloxía II 6 OB
Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos 6 OB
Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados 6 OB
Xenética I 6 OB
Xenética II 6 OB
Ecoloxía I 6 OB
Ecoloxía II 6 OB
Fisioloxía animal I 6 OB
Fisioloxía animal II 6 OB
Fisioloxía vexetal I 6 OB
Fisioloxía vexetal II 6 OB
Inmunoloxía e Parasitoloxía 6 OB
Técnicas en bioloxía celular e molecular 6 OB

Materia ECTS Carácter Curso Sem.
Bioquímica e inmunoloxía clínicas 6 M1
Microbioloxía e parasitoloxía sanitarias 6 M1
Biología celular e fisioloxía integrativas: implicacións na saúde 6 M1
Xenética humana e patoloxía molecular 6 M1
Análise e diagnóstico agroalimentario 6 M2
Biotecnoloxía aplicada á producción animal 6 M2
Biotecnoloxía aplicada á producción vexetal 6 M2
Biotecnoloxía aplicada á producción microbiana 6 M2
Análise e diagnóstico medioambiental 6 M3
Avaliación de impacto ambiental 6 M3
Biodiversidade: xestión e conservación 6 M3
Xestión e conservación de espazos 6 M3
Materia ECTS Carácter Curso Sem.
Xestión e control de calidade 6 OP
Contaminación 6 OP
Bioinformática 6 OP
Prácticas externas 6 OP
Materia ECTS Carácter Curso Sem.
Redacción e execución de proxectos 6 OB
Traballo Fin de Grao 12 OB

 

Mencións que se ofertan no centro

  • M1: Bioloxía aplicada á saúde
  • M2: Bioloxía aplicada á producción
  • M3: Bioloxía aplicada ao medioambiente