Administración do centro

Nome Cargo Teléfono Email
María Fariza Nóvoa Administradora de centro 986 813 900

 

Negociado de asuntos xerais

Nome Cargo Teléfono Email
Práxedes Couñago Méndez Xefa de Negociado 986 811 976

 

Área Académica

Área de Estudos de Grao

Nome Cargo Teléfono Email
Isabel Caride Fernández Xefa da Área 986 813 594
José Carlos Pazos Fernández Xefe do Negociado 986 812 555

Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento

Nome Cargo Teléfono Email
Mercedes Rial Conde Xefa da Área 986 812 532
Mónica López Rodríguez Xefa do Negociado 986 130 267
Mar Villar Zamuz Posto Base 986 812 557

 

Area de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

Nome Cargo Teléfono Email
Paula Ramil Vázquez Xefa da Area 986 812 667
María Rial Rey Xefa de Negociado 986 812 665
Patricia Vila Alonso Xefa de Negociado 986 812 684
Sonia Pereria das Dores Xefa de Negociado 986 812 666

 

Area de Apoio á Investigación e Transferencia

Nome Cargo Teléfono Email
Mª Jesús Montero Pérez Xefa da Área 986 818 709
Ana María Villar López Xefe de Negociado 986 812 306
Beatriz Araujo Blanco Xefa de Negociado 986 812 306
Milagros Souza González Xefa de Negociado 986 812 286
Raquel Albrey Rio Xefe de Negociado 986 812 286

 

Área Económica

Nome Cargo Teléfono Email
José López Pérez Xefe da Área 986 130 244
Ana Mª Rivera Faro Xefa de Negociado 986 812 553
Carmen Rodríguez Jorge Xefa de Negociado 986 814 056
Marcos Fernández Gutiérrez Xefe de Negociado 986 130 244
Marta Suárez Gago Xefa de Negociado 986 814 056
Lorena Soliño Seijo Posto Base 986 812 553
Pablo Rey Prieto Posto Base 986 812 553

 

Persoal Técnico de Laboratorio

Nome Cargo Teléfono Email
Alejandra Ávarez Silva Técnico de Laboratorio 986 812 646
Eduardo Gallardo Ortega Técnico de Laboratorio 986 812 646
Carlos Bolaño González Técnico de Laboratorio 986 812 624
Ángel Torreiro Varela Técnico de Laboratorio 986 812 378
Montserrat Pestaña Nieto Técnico de Laboratorio 986 812 653

 

Servizos Informáticos (Ciencias Experimentais)

Nome Cargo Teléfono Email
Carlos Román Lago Técnico de Servizos Informáticos 986 818 663

Espazo web: iCIENCIAS

 

Biblioteca

Nome Cargo Teléfono Email
Begoña Vieito Fernández Técnico Especialista 986 812 658
Manuel Amaro Amaro Técnico Especialista 986 812 659
Victoria Alonso Crespo Técnico Especialista 986 812 658
Estrella Omil Ignacio Técnico Especialista 986 812 659

 

Área de Servizos Xerais (Conserxería)

Nome Cargo Teléfono Email
Álvaro Ron Fernández Técnico Especialista 986 812 550
Alicia Rodríguez Rodríguez Auxiliar Técnico 986 812 550
Alejandro Ángel Pérez Auxiliar Técnico 986 812 550
Miguel Comesaña Rocha Auxiliar Técnico 986 812 550
Marina Alcalde Cuña Auxiliar Técnico 986 812 550
Nieves Ballesteros Gestido Auxiliar Técnico 986 812 550
Raquel Rey Vilas Auxiliar Técnico 986 812 550