Administración do centro

Nome Cargo Teléfono Email
María Fariza Nóvoa Administradora de centro 986 813 900

 

Negociado de asuntos xerais

Nome Cargo Teléfono Email
Alba Canzani Soutullo Xefa de Negociado 986 811 976

 

Área Académica

Área de Estudos de Grao

Nome Cargo Teléfono Email
Isabel Caride Fernández Xefa da Área 986 813 594
Noelia Vázquez Rivera Xefa do Negociado 986 812 555

Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento

Nome Cargo Teléfono Email
Benedicta Expósito González Xefa da Área 986 812 532
Gloria Vázquez Estévez Xefa do Negociado 986 130 267
Sara Fernández Álvarez Posto Base 986 812 557

 

Area de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

Nome Cargo Teléfono Email
María Esther Jorge Correa Xefa da Area 986 812 667
María Rial Rey Xefa de Negociado 986 812 665
Patricia Vila Alonso Xefa de Negociado 986 812 684
Mª Luz Pereira Moreira Xefa de Negociado 986 812 666

 

Area de Apoio á Investigación e Transferencia

Nome Cargo Teléfono Email
Mª Jesús Montero Pérez Xefa da Área 986 812 306
Lucía González Treceño Xefa de Negociado 986 812 306
Milagros Souza González Xefa de Negociado 986 812 306
Jesús Periera Ríos Xefe de Negociado 986 812 286
Ana María Vila López Xefe de Negociado 986 812 306

 

Área Económica

Nome Cargo Teléfono Email
Mª Luz Barbosa Pérez Xefa da Área 986 130 244
Ana Mª Rivera Faro Xefa de Negociado 986 812 553
José López Pérez Xefe de Negociado 986 814 056
Mª del Carmen Canda Gil Xefa de Negociado 986 130 244
Ángeles Moure Estévez Xefa de Negociado 986 814 056
Raquel Albrey Río Posto Base 986 812 553

 

Persoal Técnico de Laboratorio

Nome Cargo Teléfono Email
Alejandra Ávarez Silva Técnico de Laboratorio 986 812 646
Eduardo Gallardo Ortega Técnico de Laboratorio 986 812 646
Carlos Bolaño González Técnico de Laboratorio 986 812 624
Ángel Torreiro Varela Técnico de Laboratorio 986 812 378
Montserrat Pestaña Nieto Técnico de Laboratorio 986 812 653

 

Servizos Informáticos (Ciencias Experimentais)

Nome Cargo Teléfono Email
Carlos Román Lago Técnico de Servizos Informáticos 986 818 663

Espazo web: iCIENCIAS

 

Biblioteca

Nome Cargo Teléfono Email
Begoña Vieito Fernández Técnico Especialista 986 812 658
Manuel Amaro Amaro Técnico Especialista 986 812 659
Victoria Alonso Crespo Técnico Especialista 986 812 658
Estrella Omil Ignacio Técnico Especialista 986 812 659

 

Área de Servizos Xerais (Conserxería)

Nome Cargo Teléfono Email
Álvaro Ron Fernández Técnico Especialista 986 812 550
Alicia Rodríguez Rodríguez Auxiliar Técnico 986 812 550
Ángeles García Calvo Auxiliar Técnico 986 812 550
Miguel Comesaña Rocha Auxiliar Técnico 986 812 550
Nieves Ballesteros Gestido Auxiliar Técnico 986 812 550
Paz Alonso Veloso Auxiliar Técnico 986 812 550
Raquel Rey Vilas Auxiliar Técnico 986 812 550