O Traballo de Fin de Grao ten como obxectivo que o alumnado poña en práctica tanto os coñecementos como as competencias e habilidades adquiridas durante todo o periodo da súa formación académica.

Trátase da realización dun traballo relacionado con algún dos múltiples ámbitos do mundo laboral propios do biólogo, sempre baixo a supervisión dun titor académico. Realizaráse en laboratorios da facultade ou en empresas e outras institucións externas coas que se teña establecido un convenio de cooperación educativa.

O Traballo de Fin de Grao presentaráse mediante unha memoria escrita e defenderáse oralmente ante unha comisión nomeada a tal efecto.

Normativa del TFG

 

Traballo Fin de Grao 2023/2024

Documentación

Formularios

 

Calendario de asignación do TFG

Proceso Data
Solicitude inicial propostas TFG Tipo A Do 04/09/2023 ao 29/09/2023
Formulario propostas TFG Tipo A
Solicitude inicial propostas TFG Tipo B
Solicitude inicial propostas TFG Tipo C (con acuerdo)
Solicitude inicial propostas TFG Tipo D (mobilidade)
Do 04/09/2023 ao 10/10/2023
Formulario solicitude TFG Tipo B
Formulario solicitude TFG Tipo C
Formulario solicitude TFG Tipo D
Publicación propostas TFG Tipo A Do 02/10/2023 ao 13/10/2023
Listaxe de propostas TFG Tipo A
Solicitude de adxudicación TFG Tipo A Do 16/10/2023 ao 23/10/2023
Formulario solicitude TFG Tipo A
Listaxe definitiva de asignación TFG

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude defensa Límite depósito Defensa
Fin de grao 30/10/2023 – 06/11/2023 06/11/2023 14/11/2023
Febreiro 07-14/02/2024 14/02/2024 22/02/2024
Xuño 06-13/06/2024 13/06/2024 21/06/2024
Xullo 08-15/07/2024 15/07/2024 23/07/2024

Máis información dispoñible no documento Datas e normas de presentación do TFG.

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Jesús M. Miguez Miramontes
+34 986 812 386
jmmiguez@uvigo.es

 

Cursos anteriores