O Traballo de Fin de Grao ten como obxectivo que o alumnado poña en práctica tanto os coñecementos como as competencias e habilidades adquiridas durante todo o periodo da súa formación académica.

Trátase da realización dun traballo relacionado con algún dos múltiples ámbitos do mundo laboral propios do biólogo, sempre baixo a supervisión dun titor académico. Realizaráse en laboratorios da facultade ou en empresas e outras institucións externas coas que se teña establecido un convenio de cooperación educativa.

O Traballo de Fin de Grao presentaráse mediante unha memoria escrita e defenderáse oralmente ante unha comisión nomeada a tal efecto.

Normativa del TFG

 

Traballo Fin de Grao 2022/2023

Documentación

Formularios

 

Calendario de asignación do TFG

Proceso Data
Solicitude inicial propostas TFG Tipo A Do 05/09/2022 ao 30/09/2022
Formulario propostas TFG Tipo A
Solicitude inicial propostas TFG Tipo B
Solicitude inicial propostas TFG Tipo C (con acuerdo)
Solicitude inicial propostas TFG Tipo D (mobilidade)
Do 05/09/2022 ao 11/11/2022
Formulario solicitude TFG Tipo B
Formulario solicitude TFG Tipo C
Formulario solicitude TFG Tipo D
Publicación propostas TFG Tipo A Do 03/10/2022 ao 12/10/2022
Listaxe de propostas TFG Tipo A
Solicitude de adxudicación TFG Tipo A Do 17/10/2022 ao 24/10/2022
Formulario solicitude TFG Tipo A
Listaxe definitiva de asignación TFG

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude defensa Límite depósito Defensa
Fin de grao 04-11/11/2022 11/11/2022 17-18/11/2022
Febreiro 09-16/02/2023 16/02/2023 22-24/02/2023
Xuño 07-14/06/2023 14/06/2023 20-21/06/2023
Xullo 06-13/07/2023 13/07/2023 20-21/07/2023
26-27/07/2023

Máis información dispoñible no documento Datas e normas de presentación do TFG.

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Jesús M. Miguez Miramontes
+34 986 812 386
jmmiguez@uvigo.es

 

Cursos anteriores