O Traballo de Fin de Grao ten como obxectivo que o alumnado poña en práctica tanto os coñecementos como as competencias e habilidades adquiridas durante todo o periodo da súa formación académica.

Trátase da realización dun traballo relacionado con algún dos múltiples ámbitos do mundo laboral propios do biólogo, sempre baixo a supervisión dun titor académico. Realizaráse en laboratorios da facultade ou en empresas e outras institucións externas coas que se teña establecido un convenio de cooperación educativa.

O Traballo de Fin de Grao presentaráse mediante unha memoria escrita e defenderáse oralmente ante unha comisión nomeada a tal efecto.

Normativa del TFG

 

Traballo Fin de Grao 2020/2021

Documentación

Formularios

 

Calendario de asignación do TFG

Proceso Data
Solicitude inicial propostas TFG Tipo A 06/10/2020
Formulario propostas TFG Tipo A
Solicitude inicial propostas TFG Tipo B Do 07/09/2020 ao 05/10/2020
Formulario solicitude TFG Tipo B
Solicitude inicial propostas TFG Tipo C
Solicitude inicial propostas TFG Tipo D
Do 07/09/2020 ao 05/10/2020
Formulario solicitude TFG Tipo C
Formulario solicitude TFG Tipo D
Publicación propostas TFG Tipo A Do 06/10/2020 ao 09/10/2020
Listaxe de propostas TFG Tipo A
Solicitude de adxudicación TFG Tipo A Do 19/10/2020 ao 23/10/2020
Formulario solicitude TFG Tipo A
Listado definitivo de asignación TFG

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude defensa Límite depósito Defensa
Fin de grao do 03/11/2020 ao 10/11/2020 ata o 10/11/2020 do 16/11/2020 ao 18/11/2020
Febreiro do 05/02/2021 ao 12/02/2021 ata o 12/02/2021 do 18/02/2021 ao 19/02/2021
Xuño do 09/06/2021 ao 17/06/2021 ata o 17/06/2021 do 23/06/2021 ao 24/06/2021
Xullo do 09/07/2021 ao 16/07/2021 ata o 16/07/2021 do 22/07/2021 ao 23/07/2021

Máis información dispoñible no documento Datas e normas de presentación do TFG.

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Jesús M. Miguez Miramontes
+34 986 812 386
jmmiguez@uvigo.es

 

Cursos anteriores