Composición

 

Cargo Nome
Presidenta Sabela Cordeiro Vidal
Secretaria Sara Isabel Fernández Pazos
Vicesecretario Roi López Luengo
Tesoureiro Alejandro Honorato González Vázquez
Vicetesoureiro Iván Outomuro Mariño

Estatutos da Delegación de estudantes
Manual para estudantes 2019/2020

 

Funcións

As funcións da Delegación de estudantes son:

  • Ser unha vía de comunicación entre o estudantado e o equipo decanal ou o profesorado
  • Acadar uns mellores servizos de información e recursos para o estudantado, tanto de bolsas como de calquera outro aspecto relacionado coa titulación.
  • Promover a realización de cursos e o recoñecemento de créditos, así como a consecución de axudas que poidan favorecer o ensino do estudantado.
  • Contribuír á realización de actividades culturais na facultade, ben por iniciativa da propia delegación ou do centro.

 

Actividades

Concurso de relatos 2021
Concurso de logos 2021

 

Delegación de estudantes

Corredor de Bioloxía (Bloque B)
986 818 735
delegacionbiovigo@gmail.com
Delegación de Bioloxía “Lynn Margullis”