O máster interuniversitario (UVIGO-USC-UDC) en Acuicultura proporciona ao estudantado unha formación avanzada, específica e multidisciplinar orientada á formación académica, investigadora e profesionalizante en Acuicultura. O estudantado adquire coñecementos, destrezas e aptitudes que lle permitirán deseñar e levar a cabo investigación no campo da acuicultura, xestionar e controlar instalacións continentais e mariñas, avaliar o seu impacto ambiental e respostar ás necesidades de I+D+i do sector, implementando estratexias para o futuro desenvolvemento da industria.

Páxina web do título

 

Información de interese

  • Prazas: 30 (10 na UVigo)
  • Tipo de ensino: presencial
  • Periodicidade da oferta: anual
  • Duración: 90 créditos ECTS

 

Coordinación

José Luís Soengas
+34 986 812 564
jsoengas@uvigo.es

Matrícula

Área de Estudos de Posgrao
+34 986 812 532
areaposgraocc@uvigo.es