As mencións que se ofertan para o Grao en Bioloxía son as seguintes:

Bioloxía aplicada á saúde

Materia ECTS Carácter Curso Sem.
Bioquímica e inmunoloxía clínicas 6 OP
Microbioloxía e parasitoloxía sanitarias 6 OP
Bioloxía celular e fisioloxía integrativas: implicacións na saúde 6 OP
Xenética humana e patoloxía molecular 6 OP

Bioloxía aplicada á producción

Materia ECTS Carácter Curso Sem.
Análise e diagnóstico agroalimentario 6 OP
Biotecnoloxía aplicada á producción animal 6 OP
Biotecnoloxía aplicada á producción vexetal 6 OP
Biotecnoloxía aplicada á producción microbiana 6 OP

Bioloxía aplicada ao mediambiente

Materia ECTS Carácter Curso Sem.
Análise e diagnóstico medioambiental 6 OP
Avaliación de impacto ambiental 6 OP
Biodiversidade: xestión e conservación 6 OP
Xestión e conservación de espazos 6 OP