Denominación Graduado/a en Bioloxía pola Universidade de Vigo
Código RUCT do título 2501085
Rama de coñecemento Ciencias
Universidade solicitante Universidade de Vigo
Centro responsable dos ensinos Facultade de Bioloxía
Centro onde se imparte Facultade de Bioloxía
Tipo de ensinanza Presencial
Réxime de estudo Tempo completo
Periodicidade da oferta Anual
Prazas de novo ingreso ofertadas 75 prazas
Nº mínimo créditos de matrícula 12 ao semestre e 24 ao curso
Linguas de impartición Galego, Castelán e Ingles
Responsable do título Mercedes Gallardo Medina
Coordinador/a do título Mercedes Gallardo Medina
Data de autorización pola Xunta 27/08/2009 (DOG 16/09/2009)
Aprobación do Consello de Ministros 30/10/2009 (BOE 05/01/2010)
Aprobación do Plan de estudos 16/06/2021 (BOE 24/06/2021)
Data de última acreditación 09/06/2016
28/01/2019 (acreditación institucional)
Data da modificación (ACSUG) 10 de xuño de 2021

 

Profesións reguladas para as que capacita o título (extraídas do Decreto 150/2008, de 22 de xullo)

Memoria vixente do título (modificada o 10 de xuño de 2021)

Memoria inicial do título