Jesús M. Míguez Miramontes
Vicedecano de Calidade e accións extratéxicas

Manuel A. Pombal Diego
Vicedecano de Mobilidade, Internacionalización e Prácticas externas

 

Fuencisla Mariño Callejo
Vicedecana de Estudantado, Captación e Organización

Emilio Gil Martín
Secretario da facultade

 

Decanato

Edificio de Ciencias Experimentais
As Lagoas-Marcosende, s/n
36310 Vigo

+34 986 811 976
decanatobioloxia@uvigo.es