A investigación constitúe unha importante actividade da Facultade de Bioloxía. A actividade investigadora é levada a cabo por diferentes grupos de investigación integrados por investigadores que traballan en diferentes ámbitos da bioloxía.

Os grupos de investigación con implicación no centro son:

Código Nome do grupo
BB1 Biomarcadores moleculares
BC2 Neurolam
BEV1 Agrobioloxía Ambiental
BV8 Biotecnoloxía e Bioloxía Reprodutiva de Especies Leñosas
BV10 Ecoloxía e Evolución de Plantas
ByCIAMA Biotecnoloxía e Calidade en Industrias Agroalimentarias e Medio Ambiente
CI8 Laboratorio de Neuroquímica
FB2 Fisioloxía de Peixes
FB3/A Laboratorio de Neurociencia
FB3/B Laboratorio de Endocrinoloxía
IN1 Inmunoloxía
XB2 Xenética de poboacións e Citoxenética
XB4 Xenética Evolutiva de Peixes e Moluscos
XB5 Filoxenómica
XM-3 Análise de concas