Convivir coa diversidade, e sobre todo aprender de e con ela, é un requisito necesario para o desenvolvemento harmónico das sociedades actuais

O Máster Interuniversitario en Bioloxía Mariña impártese nas universidades de Vigo, Santiago de Compostela e A Coruña. Na súa orientación profesionalizante busca a formación de novos especialistas e a actualización de profesionais do sector, na avaliación, a xestión e a correcta explotación dos recursos mariños vivos, para garantir a súa sustentabilidade económica, biolóxica e medioambiental. Na súa orientación académica contempla a formación de persoal docente e investigador no campo da Bioloxía Mariña.

Páxina web do título

 

Información de interese

  • Prazas: 30 (10 na UVigo)
  • Tipo de ensino: presencial
  • Periodicidade da oferta: anual
  • Duración: 90 créditos ECTS

 

Coordinación

José Manuel García Estévez
+34 986 812 394
jestevez@uvigo.es

Matrícula

Área de estudos de posgrao
+34 986 812 532
areaposgraocc@uvigo.es