Soto González

Profesor/a titular de universidade

Área de Edafoloxía e Química Agrícola
Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Información de contacto

Facultade de Bioloxía
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque A, Planta 3, Laboratorio 36
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 395
edbene@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Bioloxía

V02G031V01416 | Xestión e conservación de espazos
V02G031V01413 | Análise e diagnóstico medioambiental

2º cuadrimestre

Grao en Bioloxía

V02G031V01106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima

Investigación

Grupo de investigación

Bioloxía Ambiental