Soto González

Senior Lecturer

Area of Soil Science and Agricultural Chemistry
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Biology
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque A, Floor 3, Laboratorio 36

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 395
edbene@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in BIology

V02G031V01416 | Xestión e conservación de espazos
V02G031V01413 | Análise e diagnóstico medioambiental

2nd term

Degree in BIology

V02G031V01106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima