Curso académico 2019/2020 (do 9 ao 12 de setembro)

A semana cero ten como obxectivo que o novo estudantado coñeza de primeira man a estrutura e o funcionamento da titulación de Grao en Bioloxía e da propia facultade.

Hora Actividade Aula
11.00 h Benvida do Decano
Prof. Jesús M. Míguez Miramontes
Decano da Facultade de Bioloxía
Salón de actos
11.15 h Presentación do Grao en Bioloxía
Prof. Jesús M. Míguez Miramontes
Coordinador da titulación
Salón de actos
12.00 h Plan de Acción Titorial (PAT) / Coñecendo o que opinas: as enquisas
Prof.ª Mercedes Gallardo Medina
Vicedecana de Calidade e Innovación
Prof.ª Mª Fuencisla Mariño Callejo
Vicedecana de Alumnado e Coordinación Académica
Salón de actos
13.00 h Presentación Servizo Deportes
Representantes da Área de Benestar, Saúde e Deporte
Salón de actos
13.30 h Delegación de estudantes
Representante da delegación
Salón de actos
Hora Actividade Aula
10.00 h Guías docentes e competencias
Prof.ª Aida García Molares
Secretaria da Facultade
Aula 1
11.00 h Programas de Mobilidade
Prof. Manuel Á. Pombal Diego
Vicedecano de Relacións Externas
Aula 1
12.00 h Descanso
12.15 h Conferencia inaugural
Prof.ª África González Fernández
Salón de Actos
Hora Actividade Aula
10.00 h Sesión de acollida da biblioteca
GRUPOS 1, 2 E PARTE DO 3
Persoal da Biblioteca
Aula de Informática
10.00 h Unidade de Igualdade / Servizo de Prevención de Riscos (10.30 h)
GRUPOS 4, 5 E PARTE DO 3
Equipo Decanal
Aula 1
11.00 h Sesión de Acollida da Biblioteca
GRUPOS 4, 5 E PARTE DO 3
Persoal da Biblioteca
Aula de Informática
11.00 h Unidade de Igualdade / Servizo de Prevención de Riscos (11.30 h)
GRUPOS 1, 2 E PARTE DO 3
Equipo Decanal
Aula 1
12.00 h Obradoiro Comunicación
Equipo Decanal
Aula 1
Hora Actividade Aula
10.00 h Presentación Evolución
Prof. Emilio Rolán Álvarez
Aula 1
10.30 h Presentación Matemáticas
Prof.ª Esperanza Sanmartín
Aula 1
11.00 h Presentación Física
Prof. José Luis Legido Soto
Aula 1
11.30 h Presentación Química
Prof.ª Marta Domínguez Seoane
Prof.ª Emilia Tojo Suárez
Aula 1
12.00 h Presentación Xeoloxía
Prof. Guillermo Francés Pedraz
Aula 1
12.30 h Reunión Coordinación 1º
Prof.ª Mª Fuencisla Mariño Callejo
Coordinadora de 1º de grao
Aula 1

Programación completa da semana cero 2019/2020

Durante esta semana, o estudantado recibirá información sobre os estudos que cursarán ao longo do grao, os medios materiais e recursos informáticos de apoio á docencia, e os servizos xerais que ofrece a facultade. Asimesmo, presentaránse as materias que compoñen o primeiro curso e levaráse a cabo unha conferencia inaugural de interese xeral sobre a bioloxía. Entre os obxectivos da semana cero tamén está o de informar do funcionamento do noso Plan de Acción Titorial (PAT) co cal pretendemos informar, orientar e facer un seguimento personalizado da actividade do noso estudantado durante a estancia no centro.