Curso académico 2023/2024 (5, 6, 7 e 11 de setembro de 2023)

A semana cero ten como obxectivo que o novo estudantado coñeza de primeira man a estrutura e o funcionamento da titulación de Grao en Bioloxía e da propia facultade.

Durante esta semana, o estudantado recibirá información sobre os estudos que cursarán ao longo do grao, os medios materiais e recursos informáticos de apoio á docencia, e os servizos xerais que ofrece a facultade. Asimesmo, presentaránse as materias que compoñen o primeiro curso e levaráse a cabo unha conferencia inaugural de interese xeral sobre a bioloxía. Entre os obxectivos da semana cero tamén está o de informar do funcionamento do noso Plan de Acción Titorial (PAT) co cal pretendemos informar, orientar e facer un seguimento personalizado da actividade do noso estudantado durante a estadía no centro.

 

Programación completa