Composición

Cargo Nome
Presidente Luis Daniel González Vázquez
Vicepresidenta Paula Iglesias Rivas
Secretario Roi López Luengo
Tesoureiro Alejandro Honorato González Vázquez
Vicetesoureira Ariadna Álvarez Sampedro
Vogais Daniel Alonso Carballo
Juncal Alonso Mallén

Estatutos da Delegación de estudantes
Manual para estudantes 2019/2020

 

Funcións

As funcións da Delegación de estudantes son:

  • Ser unha vía de comunicación entre o estudantado e o equipo decanal ou o profesorado
  • Acadar uns mellores servizos de información e recursos para o estudantado, tanto de bolsas como de calquera outro aspecto relacionado coa titulación.
  • Promover a realización de cursos e o recoñecemento de créditos, así como a consecución de axudas que poidan favorecer o ensino do estudantado.
  • Contribuír á realización de actividades culturais na facultade, ben por iniciativa da propia delegación ou do centro.

 

Delegación de estudantes

Corredor de Bioloxía (Bloque B)
986 818 735
delegacionbiovigo@gmail.com
Delegación de Bioloxía “Lynn Margullis”