O Traballo de Fin de Grao ten como obxectivo que o alumnado poña en práctica tanto os coñecementos como as competencias e habilidades adquiridas durante todo o periodo da súa formación académica.

Trátase da realización dun traballo relacionado con algún dos múltiples ámbitos do mundo laboral propios do biólogo, sempre baixo a supervisión dun titor académico. Realizaráse en laboratorios da facultade ou en empresas e outras institucións externas coas que se teña establecido un convenio de cooperación educativa.

O Traballo de Fin de Grao presentaráse mediante unha memoria escrita e defenderáse oralmente ante unha comisión nomeada a tal efecto.

Normativa del TFG

 

Traballo Fin de Grao 2021/2022

Documentación

Formularios

 

Calendario de asignación do TFG

Proceso Data
Solicitude inicial propostas TFG Tipo A Do 06/09/2021 ao 28/09/2021
Formulario propostas TFG Tipo A
Solicitude inicial propostas TFG Tipo B Do 06/09/2021 ao 09/11/2021
Formulario solicitude TFG Tipo B
Solicitude inicial propostas TFG Tipo B
Solicitude inicial propostas TFG Tipo C (con acuerdo)
Do 06/09/2021 ao 09/11/2021
Formulario solicitude TFG Tipo B
Formulario solicitude TFG Tipo C
Publicación propostas TFG Tipo A Do 01/10/2021 ao 08/10/2021
Listaxe de propostas TFG Tipo A
Solicitude de adxudicación TFG Tipo A Do 19/10/2021 ao 25/10/2021
Formulario solicitude TFG Tipo A
Listado definitivo de asignación TFG

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude defensa Límite depósito Defensa
Fin de grao ata o 10/11/2021 ata o 12/11/2021 do 17/11/2021 ao 18/11/2021
Febreiro ata o 15/02/2022 ata o 17/02/2022 do 22/02/2022 ao 23/02/2022
Xuño ata o 14/06/2022 ata o 16/06/2022 do 21/06/2022 ao 23/06/2022
Xullo ata o 14/07/2022 ata o 16/07/2022 do 21/07/2022 ao 27/07/2022

Máis información dispoñible no documento Datas e normas de presentación do TFG.

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Jesús M. Miguez Miramontes
+34 986 812 386
jmmiguez@uvigo.es

 

Cursos anteriores