O Traballo de Fin de Grao ten como obxectivo que o alumnado poña en práctica tanto os coñecementos como as competencias e habilidades adquiridas durante todo o periodo da súa formación académica.

Trátase da realización dun traballo relacionado con algún dos múltiples ámbitos do mundo laboral propios do biólogo, sempre baixo a supervisión dun titor académico. Realizaráse en laboratorios da facultade ou en empresas e outras institucións externas coas que se teña establecido un convenio de cooperación educativa.

O Traballo de Fin de Grao presentaráse mediante unha memoria escrita e defenderáse oralmente ante unha comisión nomeada a tal efecto.

Normativa del TFG

 

Traballo Fin de Grao 2019/2020

 

Calendario de asignación do TFG

Proceso Data
Solicitude inicial propostas TFG Tipo A Do 05/09/2019 ao 27/09/2019
Formulario propostas TFG Tipo A
Solicitude inicial propostas TFG Tipo B Do 05/09/2019 ao 25/10/2019
Formulario solicitude TFG Tipo B
Solicitude inicial propostas TFG Tipo C
Solicitude inicial propostas TFG Tipo D
Do 05/09/2019 ao 25/10/2019
Formulario solicitude TFG Tipo C
Formulario solicitude TFG Tipo D
Publicación propostas TFG Tipo A Do 01/10/2019 ao 06/10/2019
Listaxe de propostas TFG Tipo A
Solicitude de adxudicación TFG Tipo A Do 16/10/2019 ao 18/10/2019
Formulario solicitude TFG Tipo A
Listado definitivo de asignación TFG

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude defensa Límite depósito Defensa
Fin de grao do 04/11/2019 ao 12/11/2019 ata o 12/11/2019 do 18/11/2019 ao 19/11/2019
Febreiro do 05/02/2020 ao 12/02/2020 ata o 12/02/2020 do 18/02/2020 ao 19/02/2020
Xuño do 01/06/2020 ao 08/06/2020 ata o 08/06/2020 do 15/06/2020 ao 16/06/2020
Xullo do 07/07/2020 ao 14/07/2020 ata o 14/07/2020 do 21/07/2020 ao 23/07/2020
Setembro do 01/09/2020 ao 08/09/2020 ata o 08/09/2020 do 15/09/2020 ao 17/09/2020

Máis información dispoñible no documento Datas e normas de presentación do TFG.

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Jesús M. Miguez Miramontes
+34 986 812 386
jmmiguez@uvigo.es

 

Cursos anteriores