Procesos estratéxicos

Dirección estratéxica (DE)

Código Procedemento Aprobación
DE-01 P1 Planificación e desenvolvemento estratéxico 20/02/2015
DE-02 P1 Seguimento e medición 20/02/2015
DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección 20/02/2015

Xestión da calidade e mellora continua (MC)

Código Procedemento Aprobación
MC-02 P1 Xestión das queixas, suxestións e parabéns 20/02/2015
MC-05 P1 Satisfacción das usuarias e usuarios 20/02/2015

 

Procesos clave

Xestión académica (AC)

Código Procedemento Aprobación
AC-0104 P1 Accesos e admisión 22/07/2016
AC-0201 P1 Matrícula 22/07/2016
AC-0401 P1 Expedición de títulos 22/07/2016

Docencia (DO)

Código Procedemento Aprobación
DO-0101 P1 Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións oficiais 22/07/2016
DO-0102 P1 Seguimento e mellora das titulacións 21/05/2013
DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación 21/05/2013
DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza 25/09/2017
DO-0202 P1 Promoción das titulacións 21/05/2013
DO-0203 P1 Orientación ao estudantado 21/05/2013
DO-0204 P1 Xestión das prácticas académicas externas 21/05/2013
DO-0205 P1 Xestión da mobilidade 21/05/2013
DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas 21/05/2013

 

Procesos soporte

Xestión do persoal (PE)

Código Procedemento Aprobación
PE-01 P1 Xestión do PAS 25/09/2017
PE-02 P1 Xestión do PDI 25/09/2017

Xestión de compras e avaliación de provedores (CO)

Código Procedemento Aprobación
PA-08 Xestión dos servizos 30/10/2008

Xestión documental (XD)

Código Procedemento Aprobación
XD-01 Control de documentos 21/05/2013
XD-02 Control dos rexistros 21/05/2013

Xestión de infraestrutura e ambiente de traballo (IA)

Código Procedemento Aprobación
PA-07 Xestión dos recursos materiais 30/10/2008