A Guía da Facultade de Bioloxía confeccionouse para dar a coñecer o centro no referente a:

  • Estrutura
  • Oferta formativa
  • Metodoloxía docente
  • Plan de Acción Titorial
  • Saídas profesionais das titulacións
  • Requisitos de acceso aos estudos
  • Servizos do centro
  • Instalacións para a docencia e investigación
  • Liñas de investigación
  • Outros aspectos docentes e administrativos de interese para o futuro estudantado

Guía da Facultade de Bioloxía