De acordo á normativa vixente, a colexiación é un requisito legal esixido aos egresados en bioloxía para poder exercer a profesión libre como biólogo. Así pois, para as profesións reguladas, como é o caso da profesión de Biólogo, se aplica o Real Decreto 693/1996, de 26 de abril (BOE de 23 de maio de 1996), puidendo exercerse a profesión de xeito libre xa que a súa función non debe perxudicar á libre sindicación (artigo 7). Os funcionarios públicos e demais persoal que presten os seus servizos nas Administracións públicas quedan exceptuados da colexiación.

A profesión regulada, así como a posibilidade de asociación profesional se recolle no Artigo 3 da Constitución Española, e posteriormente se regula na Lei 75/1980 de 26 de decembro de creación do Colexio Oficial de Biólogos (COB) e a Lei 23/1999 de 6 de xullo, pola que se crea o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Biólogos.