Pedrol Bonjoch

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Fisioloxía Vexetal
Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Información de contacto

Facultade de Ciencias do Mar
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque A, Planta 1, Laboratorio 6
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 616
pedrol@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Bioloxía

V02G030V01603 | Fisioloxía vexetal II

Investigación

Grupo de investigación

Agrobioloxía Ambiental: Calidade, Solos e Plantas

Liñas de investigación

  • Ecofisioloxía Vexetal. Fisioloxía do estrés
  • Alelopatía. Control de malezas
  • Calidade de solos e plantas. Agricultura Ecolóxica. Agrobioloxía