Publicada a listaxe definitiva de seleccionados/as de ERASMUS+ para o curso 2020/2021

De conformidade co establecido no punto 3 do anexo I da Resolución Reitoral do 29 denovembro de 2019 no que se regulan as bases da convocatoria de prazas Erasmus+ Estudos para o curso 2020-21, unha vez rematado o prazo de presentación de alegacións á listaxe provisional publicada o día 3 de marzo de 2020,a Facultade de Bioloxía procede a:

  1. Publicar a listaxe definitivado alumnado seleccionado (véxase o anexo I). A selección realizouse tendo en conta o número de créditos superados e a nota media con data 20 de decembro.
  2. Publicar a listaxe definitiva do alumnado en lista de agarda (véxase o anexo II).

 

Ver listaxe