alumnado

Enrolment

Curso académico 2019/2020


Titulación Prazas Convocatoria Calendario Matrícula
Grao en Bioloxía 75 RR 30/05/2019 Preinscrición (CIUG)
Calendario Académico
Automatrícula
Continuación de estudos
Mestrado en Acuicultura 10 RR XX/XX/2019 Preinscrición e matrícula
Calendario Académico
Preinscrición
Automatrícula
Mestrado en Bioloxía Mariña 10
Mestrado en Biotecnoloxía Avanzada 15
Mestrado en Neurociencia 10
Mestrado en Profesorado 20
Mestrado en Biodiversidade Terrestre 10
Mestrado en Xenómica e Xenética 15
Doutoramento en Metodoloxía e
Aplicacións en Ciencias da Vida
20 RR XX/XX/2019 Preinscrición e matrícula Automatrícula
Doutoramento en Neurociencia e Psicoloxía Clínica 6
Doutoramento en Endocrinoloxía 5
Doutoramento en Biotecnoloxía Avanzada 10
Doutoramento en Nanomedicina 4
Doutoramento do Mar xx

PREZOS

Decreto XX/2019, do XX de xxxx, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2019/2020.


MÁIS INFORMACIÓN

Información sobre matrícula no portal da Universidade de Vigo