Iglesias Blanco

Senior Lecturer

Area of Parasitology
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Biology
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque A, Floor 3, Laboratorio 38

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 394
rib@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

2nd term

Master’s Degree in Advanced Biotechnology

V02M074V11222 | Análise de alimentos, seguridade alimentaria e trazabilidade

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Biotecnoloxía e Calidade en Industrias Agroalimentarias e Medio Ambiente

Research topics

  • Diagnóse e control de parásitos en acuicultura e helicicultura
  • Alérxenos parasitarios
  • Parásitos zoonóticos en produtos da pesca