Gallardo Medina

Senior Lecturer

Area of Plant Physiology
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Biology
Edificio de Ciencias Esperimentais
Bloque A, Floor 1, Laboratorio 17

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 597
medina@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in BIology

V02G031V01401 | Xestión e control de calidade

2nd term

Degree in BIology

V02G031V01108 | Bioloxía: Técnicas básicas de laboratorio

Master’s Degree in Advanced Biotechnology

V02M074V11223 | Plant biotechnology

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Innovación en Agrolimentación y Salud

Research topics

  • A xerminación de sementes. Papel do etileno e as poliaminas
  • Control fitohormonal da maduración e abscisión de froitos
  • A melatonina como antioxidante natural na dieta mediterránea