Mato Corzón

Senior Lecturer

Area of Applied Physics
Department of Applied Physics

Contact information

Faculty of Marine Sciences
Edificio de CC Experimentais
Bloque C, Floor 3, Despacho 24

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 818 753
fammmc@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in BIology

V02G031V01102 | Física: Física dos procesos biolóxicos

2nd term

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Física Aplicada 2

Research topics

  • Estudo das propiedades termodinámicas de mesturas líquidas
  • Incendios forestais
  • Microcalorimetría aplicada a infeccións bacterianas