Sánchez Rodríguez

Senior Lecturer

Area of Statistics and Operations Research
Department of Statistics and Functional Research

Contact information

Faculty of Economic and Business Sciences
Despacho 132

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 493
esanchez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Degree in BIology

V02G031V01107 | Estatística: Bioestatística

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Inferencia Estatística, Decisión e Investigación Operativa

Research topics

  • Teoría de xogos
  • Solucións en xogos cooperativos
  • Repartos en problemas de decisión multi-axente