Calviño Cancela

Professor

Area of Ecology
Department of Ecology and Animal Biology

Contact information

Faculty of Biology
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque C, Floor 2, Laboratorio 60

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 818 742
maria@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in BIology

V02G031V01413 | Análise e diagnóstico medioambiental
V02G031V01416 | Xestión e conservación de espazos

2nd term

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Ecoloxía Evolutiva

Research topics

  • Interaccións mutualistas animal-planta
  • Ecoloxía de rexeneración de plantas
  • Invasións biolóxicas