Rey Fraile

Professor

Area of Plant Physiology
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Biology
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque A, Floor 1, Laboratorio 18

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 596
mrey@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Degree in BIology

V02G031V01308 | Fisioloxía vexetal II

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Agrobioloxía Ambiental: Calidade, Solos e Plantas

Research topics

  • Embrioxénese somática en variedades galegas de vide
  • Análise molecular do tempo de floración en kiwi
  • Morte celular programada durante o período efectivo de polinización en kiwi