Pombal Diego

Senior Lecturer

Area of Cell Biology
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Biology
Edificio de CC Experimentais
Bloque A, Floor 2, Laboratorio 26

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 390
pombal@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in BIology

V02G031V01203 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I

2nd term

Degree in BIology

V02G031V01208 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal II

Research

Researching profile at UVigo

Research group

NEUROLAM (Neurobioloxía de Lampreas)

Research topics

  • Desenvolvemento do sistema nervioso de vertebrados
  • Sistema olfativo de vertebrados