González Rodríguez

Professor

Area of Plant Physiology
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Biology
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque A, Floor 1, Laboratorio 21

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 594
luis@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in BIology

V02G031V01303 | Fisioloxía vexetal I

2nd term

Degree in BIology

V02G031V01402 | Contaminación

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Agrobioloxía Ambiental: Calidade, Solos e Plantas

Research topics

  • Estudo da ecofisioloxía de plantas invasoras
  • Estudo da relación entre especies nativas e plantas invasoras
  • Redes ecofisiolóxicas