Ferreira Faro

Senior Lecturer

Area of Physiology
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Biology
Edificio de CC Experimentais
Bloque A, Floor 2, Laboratorio 27

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 811 996
lilianfaro@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Degree in BIology

V02G031V01307 | Fisioloxía animal II

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Innovación en Agrolimentación y Salud

Research topics

  • Neurotransmisión dopaminérxica nigroestriatal
  • Efectos de toxinas sobre a liberación de dopamina no núcleo estriado de ratas