García Estévez

Professor

Area of Parasitology
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Marine Sciences
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque , Despacho

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 394
jestevez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in BIology

V02G031V01305 | Inmunoloxía e parasitoloxía
V02G031V01410 | Biotecnoloxía aplicada á Produción animal

2nd term

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Biotecnoloxía e Calidade en Industrias Agroalimentarias e Medio Ambiente

Research topics

  • Estudo de parásitos de organismos acuáticos
  • Enfermidades parasitarias en acuicultura
  • Desenvolvemento de ferramentas de diagnóstico fronte a parásitos en acuicultura