Torres Palenzuela

Senior Lecturer

Area of Applied Physics
Department of Applied Physics

Contact information

Faculty of Biology
Edificio de CC Experimentais
Bloque C, Floor 2, Despacho 26

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 631
jesu@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Degree in BIology

V02G031V01110 | Bioloxía: Ferramentas informáticas en bioloxía