Delgado Núñez

Distinguised Researcher

Area of Ecology
Department of Ecology and Animal Biology

Contact information

Faculty of Biology
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque B, Floor 2, Laboratorio 41

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 585
cdelgado@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in BIology

V02G031V01413 | Análise e diagnóstico medioambiental
V02G031V01416 | Xestión e conservación de espazos

2nd term

Degree in BIology

V02G031V01306 | Ecología II