Muñoz Sobrino

Senior Lecturer

Area of Botany
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Biology
Edificio de CC Experimentais
Bloque B, Floor 3, Despacho 20

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 007
bvcastor@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in BIology

V02G031V01413 | Análise e diagnóstico medioambiental
V02G031V01414 | Avaliación de impacto ambiental

2nd term

Degree in BIology

V02G031V01109 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 12:00 to 13:30, Despacho LD-20, Pavillón B, ·3º Andar, Facultade de Bioloxía
– Tuesday: from 12:00 to 13:30, Despacho LD-20, Pavillón B, ·3º Andar, Facultade de Bioloxía

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 12:00 to 13:30, Despacho LD-20, Pavillón B, ·3º Andar, Facultade de Bioloxía
– Tuesday: from 12:00 to 13:30, Despacho LD-20, Pavillón B, ·3º Andar, Facultade de Bioloxía

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Análise de Cuencas Sedimentarias

Research topics

  • Botánica, Palinoloxía, Paleobotánica, Bioestratigrafía, Paleoecoloxía
  • Reconstruccións paleoambientais, cambios climáticos
  • Análises paleoecolóxicas (pole e palinomorfos non polínicos)