González Castro

Senior Lecturer

Area of Ecology
Department of Ecology and Animal Biology

Contact information

Faculty of Marine Sciences
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque C, Floor 2, Despacho 36

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 623
bcastro@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in BIology

V02G031V01301 | Ecoloxía I

2nd term

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Ecoloxía e Zooloxía

Research topics

  • Ecoloxía mariña