García Molares

Senior Lecturer

Area of Botany
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Biology
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque C, Floor 2, Despacho 41

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 627
molares@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in BIology

V02G031V01202 | Botánica I: Algas e fungos

2nd term

Degree in BIology

V02G031V01207 | Botánica II: Arquegoniadas

Research

Researching profile at UVigo

Research topics

  • Taxonomía de Liques
  • Liques como bioindicadores de contaminación atmosférica