banner

Acreditación de títulos

Información xeral sobre a acreditación


Pode consultar máis información na sección correspondente da Axencia para a Calidade no Sistema Universitario de Galicia, ademáis da seguinte documentación:


Titulacións que renovaron o proceso de acreditación


Mestrado en Bioloxía Mariña
Informe Final con valoración positiva para a renovación da acreditación 2017

Grao en Bioloxía
Informe Final con valoración positiva para a renovación da acreditación 2016

Mestrado en Biotecnoloxía Avanzada
Informe Final con valoración positiva para a renovación da acreditación 2016

Mestrado interuniversitario en Neurociencia
Informe Final con valoración positiva para a renovación da acreditación 2015

Mestrado interuniversitario en Acuicultura
Informe Final con valoración positiva para a renovación da acreditación 2015

Mestrado para o profesorado en E.S.O, Bacharelato, F.P. e ensino de idiomas
Informe Final con valoración positiva para a renovación da acreditación 2015