docencia

Prácticas Externas

INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS EXTERNAS

Vicenta S. Martínez Zorzano

Vicedecana de Relacións Externas

+34 986 812 575
Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Visitar a sección de Prácticas Externas na web da Área de Emprego da UVIGOPrácticas Externas Extracurriculares verán 2017

Publicouse a convocatoria de prácticas externas extracurriculares para realizalas no verán 2017.

Solicitantes: Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa.

 Anexo I: listaxe de ofertas de prácticas

Solicitude: Presentar na FUVI dito Anexo I xunto co currículum vitae e expediente académico actualizado coa nota media.

Prazo de presentación da solicitude: ata o 18 de maio de 2017.


Para aclarar dúbidas contactade con Vicenta Soledad Martínez Zorzano, Vicedecana de Relacións Externas da Facultade de Bioloxía.Prácticas Externas Extracurriculares na Consellería de Medio Ambiente 2017

Publicouse a convocatoria de prácticas externas extracurriculares para realizar na Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas no verán 2017.

 Anexo I: listaxe de ofertas de prácticas

Solicitude: Presentar na FUVI dito Anexo I xunto co currículum vitae e expediente académico actualizado coa nota media.

IMPORTANTE:

O solicitante terá que elaborar unha carta de motivación (ao redor de 300 palabras como moito), que será remitida antes de 16/05/2017 por correo electrónico ao seguinte enderezo: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..

Prazo de presentación da solicitude: ata o 16 de maio de 2017.


Para aclarar dúbidas contactade con Vicenta Soledad Martínez Zorzano, Vicedecana de Relacións Externas da Facultade de Bioloxía.Convocatoria de prazas de Prácticas Externas Curriculares curso 2016-2017

Publicouse a convocatoria de prácticas externas para realizalas durante o segundo semestre deste curso académico.

Solicitantes: alumnado matriculado no curso 2016-2017 na materia prácticas externas, que non as realizara previamente, e que teña superados 120 ECTs.

Presentación da solicitude para realizar as prácticas: no decanato ata as 14h do día 1 de decembro de 2016.

Para aclarar dúbidas contactade con Vicenta Soledad Martínez Zorzano, Vicedecana de Relacións Externas da Facultade de Bioloxía.


 Listado provisional de asignación de prazas 2016-2017
 Convocatoria de prácticas externas curriculares 2016-2017As prácticas realizadas en entidades externas (empresas, institucións) constitúen unha materia de 6 ECTs, denominada Prácticas Externas, de carácter optativo, ofertada no segundo semestre do derradeiro curso do Grao en Bioloxía. Estas prácticas teñen coma obxecto facilitar a preparación do alumnado para o exercicio profesional a fin de mellorar a súa incorporación ao mundo laboral.

Para poder realizar prácticas externas, o alumnado debe ter superados polo menos o 50% dos créditos da titulación (120 ECTs) e a entidade receptora debe ter firmado un convenio de cooperación educativa coa Universidade de Vigo. O noso centro ten convenios con máis de 50 entidades públicas e privadas que cada ano comunican a súa disponibilidade para recibir estudantes.

Os estudantes poden poñerse en contacto con outras entidades externas do seu interese e, tra-la firma do convenio correspondente, dita praza de prácticas se adxudicaráselles (prácticas externas con candidato).

Para o desenvolvemento das prácticas aprobouse en Xunta de Facultade o Regulamento de Prácticas Externas da Facultade de Bioloxía, elaborado seguindo a normativa correspondente do MEC e da Universidade de Vigo, no cal regúlase toda a xestión relacionada có proceso de solicitude, a adxudicación, a realización e avaliación das prácticas.

Durante a realización das prácticas externas, o alumnado conta coa supervisión dun/a titor/a na entidade receptora (titor/a externo/a) que debe ser titulado/a superior e un/a titor/a na facultade (titor/a académico/a), encargados de velar polo correcto desenvolvemento do proxecto formativo establecido ao comezo das prácticas e incluído no documento de formalización da práctica (documento D4).

A avaliación das prácticas inclúe a calificación polo titor externo da actividade desenvolvida polo estudante (documento D5) e a calificación que o titor académico fai da memoria de prácticas presentada polo estudante (documento D7).

Por outra banda, os estudantes tamén deben dar a súa opinión sobre as prácticas externas (documento D6).

Toda a información sobre as prácticas externas realizadas por cada estudante recóllese no certificado acreditativo correspondente (documento D8) que se incorpora ao seu expediente académico.