docencia

Prácticas Externas

As prácticas realizadas en entidades externas (empresas, institucións) constitúen unha materia de 6 ECTs, denominada Prácticas Externas, de carácter optativo, ofertada no segundo semestre do derradeiro curso do Grao en Bioloxía. Estas prácticas teñen coma obxecto facilitar a preparación do alumnado para o exercicio profesional a fin de mellorar a súa incorporación ao mundo laboral.

Para poder realizar prácticas externas, o alumnado debe ter superados polo menos o 50% dos créditos da titulación (120 ECTs) e a entidade receptora debe ter asinado un convenio de cooperación educativa coa Universidade de Vigo. O noso centro ten convenios cunhas 90 entidades públicas e privadas.

INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS

Manuel A. Pombal Diego

Coordinador

+34 986 812 390
Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Os estudantes poden poñerse en contacto con outras entidades externas do seu interese e, tras a sinatura do convenio correspondente, adxudícaselles dita praza de prácticas (prácticas externas con candidato).

Para o desenvolvemento das prácticas aprobouse en Xunta de Facultade o Regulamento de Prácticas Externas da Facultade de Bioloxía, elaborado seguindo a normativa correspondente do MEC e da Universidade de Vigo, no que se regula toda a xestión relacionada co proceso de solicitude, adxudicación, realización e avaliación das prácticas.

Durante a realización das prácticas externas, o alumnado conta coa supervisión dun/a titor/a na entidade receptora (titor/a externo/a), que debe ser titulado/a superior, e un/a titor/a na facultade (titor/a académico/a), encargados de velar polo correcto desenvolvemento do proxecto formativo establecido ao comezo das prácticas e incluído no documento de formalización da práctica (documento D4).

A avaliación das prácticas inclúe a cualificación polo titor externo da actividade desenvolvida polo estudante (documento D5) e a cualificación que o titor académico fai da memoria de prácticas presentada polo estudante (documento D7).

Por outra banda, os estudantes tamén deben dar a súa opinión sobre as prácticas externas (documento D6).

Toda a información sobre as prácticas externas realizadas por cada estudante recóllese no certificado acreditativo correspondente (documento D8) que se incorpora ao seu expediente académico.

REGULAMENTOS DE PRÁCTICAS

Universidade de Vigo
Facultade de Bioloxía