docencia

Guías Docentes

Curso 2019/2020

1º CURSO | 2º CURSO | 3º CURSO | 4º CURSO

Guías Docentes Grao en Bioloxía

1º Curso
CódigoMateriaCoordinadorTipoCuad.ECTS
V02G030V01101 Evolución Emilio Rolán Álvarez FB 1c 6
V02G030V01102 Física dos procesos biolóxicos José Luís Legido Soto FB 1c 6
V02G030V01103 Matemáticas aplicadas á Bioloxía Esperanza Sanmartín Carbón FB 1c 6
V02G030V01104 Química aplicada á Bioloxía Carlos López Silva
Emilia Tojo Suárez
FB 1c 6
V02G030V01105 Xeoloxía Guillermo Francés Pedraz FB 1c 6
V02G030V01201 Solo, Medio Acuático e Clima María Elena Benito Rueda FB 2c 6
V02G030V01202 Técnicas básicas de campo e teledetección María Luísa Castro Cerceda
Mª Fuencisla Mariño Callejo
FB 2c 9
V02G030V01203 Técnicas básicas de laboratorio Emilio Gil Martín FB 2c 9
V02G030V01204 Bioestatística María Estela Sánchez Rodríguez FB 2c 6

Guías Docentes Grao en Bioloxía

2º Curso
CódigoMateriaCoordinadorTipoCuad.ECTS
V02G030V01301 Bioquímica I Mª Pilar Suárez Alonso OB 1c 6
V02G030V01302 Botánica I: Algas e fungos Aida García Molares OB 1c 6
V02G030V01303 Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I Manuel Megías Pacheco OB 1c 6
V02G030V01304 Microbioloxía I Elisa Longo González OB 1c 6
V02G030V01305 Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos María Fuencisla Mariño Callejo OB 1c 6
V02G030V01401 Bioquímica II Mª Pilar Suárez Alonso OB 2c 6
V02G030V01402 Botánica II: Arquegoniadas Aida García Molares OB 2c 6
V02G030V01403 Citoloxía e histoloxía animal e vexetal II Pilar Molist García OB 2c 6
V02G030V01404 Xenética I Paloma Morán Martínez OB 2c 6
V02G030V01405 Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados Maria Jesús Iglesias Briones OB 2c 6

Guías Docentes Grao en Bioloxía

3º Curso
CódigoMateriaCoordinadorTipoCuad.ECTS
V02G030V01501 Ecoloxía I Bernardino González Castro OB 1c 6
V02G030V01502 Fisioloxía animal I Miguel Alfonso Pallares OB 1c 6
V02G030V01503 Fisioloxía vexetal I Adela Sánchez Moreiras OB 1c 6
V02G030V01504 Técnicas avanzadas en bioloxía Jose Manuel Faro Rivas OB 1c 6
V02G030V01505 Xenética II Armando Caballero Rúa OB 1c 6
V02G030V01601 Ecoloxía II Isabel Pardo Gamundi OB 2c 6
V02G030V01602 Fisioloxía animal II Jose Luís Soengas Fernández OB 2c 6
V02G030V01603 Fisioloxía vexetal II Manuel Ángel Rey Fraile OB 2c 6
V02G030V01604 Inmunoloxía e parasitoloxía África González Fernández
Cristina Arias Fernández
OB 2c 6
V02G030V01605 Microbioloxía II Pilar Combarro Combarro OB 2c 6

Guías Docentes Grao en Bioloxía

4º Curso
CódigoMateriaCoordinadorTipoCuad.ECTS
V02G030V01901 Análise e diagnóstico agroalimentario Raúl Iglesias Blanco OP 1c 6
V02G030V01902 Análise e diagnóstico medioambiental María Calviño Cancela OP 1c 6
V02G030V01903 Análise e diagnóstico clínico Almudena Fernández Briera OP 1c 6
V02G030V01904 Avaliación de impacto ambiental Celia Olabarría Uzquiano OP 1c 6
V02G030V01905 Biodiversidade: Xestión e conservación Josefina Garrido González OP 1c 6
V02G030V01906 Contaminación Emma Fernández Covelo OP 1c 6
V02G030V01907 Produción animal Jose Luís Soengas Fernández OP 1c 6
V02G030V01908 Produción microbiana Carmen Sieiro Vázquez OP 1c 6
V02G030V01909 Produción vexetal Esther Barreal Modroño OP 1c 6
V02G030V01910 Xestión e conservación de espazos María Calviño Cancela OP 1c 6
V02G030V01911 Xestión e control de calidade Mercedes Gallardo Medina
Francisco Manuel Pérez Ribas
OP 1c 6
V02G030V01801 Redación e execución de proxectos Jose Luis González Cespón
Rogelio Santiago Carabelos
OB 2c 6
V02G030V01981 Prácticas externas Manuel Ángel Pombal Diego OP 2c 6
V02G030V01991 Traballo de Fin de Grao Jesús Manuel Míguez Miramontes OB 2c 18