Pedrol Bonjoch

Lecturer

Area of Plant Physiology
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Marine Sciences
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque C, Planta 2, Despacho 11
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 569
pedrol@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Degree in BIology

V02G031V01308 | Fisioloxía vexetal II
V02G031V01404 | Redacción e execución de proxectos

 

Research

Research group

Agrobioloxía Ambiental: Calidade, Solos e Plantas

Research topics

  • Ecofisioloxía Vexetal. Fisioloxía do estrés
  • Alelopatía. Control de malezas
  • Calidade de solos e plantas. Agricultura Ecolóxica. Agrobioloxía