Megías Pacheco

Senior Lecturer

Area of Cell Biology
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Biology
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque B, Planta 3, Despacho 22
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 560
mmegias@uvigo.es

Research

Research group

NEUROLAM (Neurobioloxía de Lampreas)

Research topics

  • Desenvolvemento do sistema nervioso de vertebrados
  • Sistema olfativo de vertebrados. Evolución e alteracións patolóxicas