Fernández Covelo

Senior Lecturer

Area of Soil Science and Agricultural Chemistry
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Biology
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque B, Planta 3, Despacho 21
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 561
emmaf@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in BIology

V02G031V01414 | Avaliación de impacto ambiental

2nd term

Degree in BIology

V02G031V01402 | Contaminación
V02G031V01106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Agrobioloxía Ambiental: Calidade, Solos e Plantas

Research topics

  • Fitorremediación de solos contaminados e degradados. Elementos traza
  • Secuestro de Carbono en solos. Aplicación de enmendas orgánicas
  • Calidade de solos