Canchaya, Sánchez

Senior Lecturer

Area of Genetics
Department of Biochemistry, Genetics and Immunology

Contact information

Faculty of Biology
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque C, Planta 2, Despacho 30
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 130 048
canchaya@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in BIology

V02G031V01411 | Biotecnoloxía aplicada á Produción vexetal

Master’s Degree in Advanced Biotechnology

V02M074V11111 | Bioinformatics

2nd term

Degree in BIology

V02G031V01209 | Xenética I
V02G031V01403 | Bioinformática

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Xenómica e Biomedicina

Research topics

  • Xenética e xenómica de organismos mariños
  • Xenómica estrutural e funcional
  • Bioinformática