Convocatoria de matrícula en estudos de grao para o curso académico 2019/2020

Resolución Reitoral do 30 de maio pola que se publica a convocatoria de admisión e matrícula nos ensinos de grao da Universidade de Vigo para o curso académico 2019/2020.

Consulta a convocatoria