Na sección Infraestruturas aparece unha relación detallada de todos os recursos materiais e servizos dispoñibles para a docencia do Grao en Bioloxía.