González Matías

Senior Lecturer

Area of Physiology
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Biology
CINBIO
Módulo 1,

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 130 138
lucascgm@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in BIology

V02G031V01302 | Fisioloxía animal I

2nd term

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Fisioloxía Endocrina e Neurofisioloxía

Research topics

  • Incretinas (sistema reproductor / control metabólico, diabesidade…)
  • Nutrición e deporte
  • Endocrinoloxía clínica